Driftstörningar i bokningssystemet

Vi upplever en del driftstörningar i bokningssystemet men jobbar med Låssmeden och Telenor för att lösa problemet. Det gäller i skrivande stund främst bokning av tvättstugor på De Geersgatan 103 – 109 men kan även uppstå på andra enheter. Detta inlägg uppdateras när mer information finns.

15/6 Alla problem ser nu ut att vara lösta.

+1
Inre reparationsfonden avvecklas

Inre reparationsfonden avvecklas

Vid det senaste styrelsemötet så beslutade styrelsen att den inre reparationsfonden kommer att avvecklas.

Reparationsfonden är relativt omodern och är från den tiden när man ansåg att det behövdes ett gemensamt sparande för att medlemmarna skulle kunna underhålla sina lägenheter. Förr var också de avsatta beloppen relativt sett mycket mer värda medans beloppen idag har urholkats och blivit så små att det inte räcker till särskilt mycket. Fonden kräver också både tid och kostnad i administration och med det till grund har styrelsen tagit beslutet att avveckla fonden.

När avvecklingen kommer att ske är ännu lite oklart då tanken är att det ska ske när föreningen får sin insats ur Riksbyggens intresseförening utbetald. Förmodligen kommer detta att ske under senare halvan av 2022 och vi kommer att meddela när vi vet närmare.

När fonden avvecklas kommer innestående belopp att betalas ut till den medlem som då äger lägenheten.

+5
Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

Man får stå med bil på gårdarna i 15 minuter för av/på-lastning samt vid in-/utflyttning. Behöver man stå på gården av andra anledningar (t.ex. hantverkare eller liknande) så krävs ett parkeringstillstånd. Dessa tillstånd kan i dagsläget, fram till och med 30/6 hämtas hos Riksbyggen på Norralundsgatan alternativt Bråddgatan.

Från och med den 1/7 så kan man kontakta styrelsen för att få ett parkeringstillstånd tills vidare. När Bredablick har kommit på plats så är ambitionen att kunna hämta tillstånden hos dem, här i området.

+3
Inga grovsopor får lämnas i miljöhusen

Inga grovsopor får lämnas i miljöhusen

Det är åter dags för en vänlig påminnelse om att man inte får lämna grovsopor i miljöhusen. När detta sker så får föreningen betala för bortforsling av grovsoporna och det blir en ganska stor och oacceptabel kostnad varje år.

Med grovavfall menas hushållsavfall som är för stort eller otympligt för att få plats i den vanliga soptunnan. Det kan till exempel vara möbler, mattor och cyklar.

+6
Bokning av gemensamhetslokalen

Bokning av gemensamhetslokalen

Nu har det blivit lite lättare att boka gemensamhetslokalen ”Hörnan” som hittas i hörnet vid Reenstiernagatan 93. Bokningar kan nu göras antingen via den terminal som sitter vid utsidan av dörren till lokalen eller genom att logga in i bokningssystemet.

Följande gäller vid bokning av lokalen:

  • Måndag till Fredag fram till kl. 18 är det gratis för medlemmar att boka och nyttja lokalen, övrig tid kostar det 150 kr / 2-timmars pass.
  • Lokalen kan bokas med 2-timmars pass från kl. 10.00 till kl. 22.00 alla dagar i veckan.
  • Precis som med gym / spa så tillåts max 2 samtidiga bokningar.

Notera att nuvarande restriktioner i pandemilagen endast tillåter max 8 personer att vistas samtidigt i lokalen.

+1
Visning av Härjedalskök

Visning av Härjedalskök

Onsdag den 10/3 kommer Härjedalskök att ha en visning i gemensamhetslokalen ”Hörnan” vid De Geersgatan 93. Visningen sker mellan kl 10.00 – 11.30 och som vanligt bjuds det på kaffe och kaka.

Endast ett sällskap i taget får vistas i lokalen men Frida tar även emot bokningar för enskilda visningar om man är intresserad. Kontakta Frida för en enskild visning på 070 374 44 16 eller Frida.svahn@harjedalskok.se.

Under mars månad kommer Härjedalskök att erbjuda medlemmarna en rabatt på 31%. För mer information om Härjedalskök, se vår partnersida här eller besök deras hemsida på https://harjedalskok.se.

0
Gymmet håller stängt v.10 – 12

Gymmet håller stängt v.10 – 12

Under vecka 10 till 12 kommer rivning av spa-avdelningen att ske vilket gör det olämpligt att vistas i lokalen av hälso- och miljöskäl. På grund av detta kommer gymmet inte att vara bokningsbart och ev. redan bokade tider kommer tyvärr att behöva tas bort. Vi gör vad vi kan för minimera stängningstiden av gymmet men under denna tid finns det risk för mögelsporer i luften samt att det kommer att räknas som en byggarbetsplats under rivningstiden.

+5