Närvarostyrd belysning i källarlokalerna

Närvarostyrd belysning i källarlokalerna

Just nu pågår byte av belysningen i alla våra källarlokaler där vi byter från vanliga strömbrytare till närvarostyrd belysning för att minska kostnaderna då det är lätt hänt att det glöms att släcka efter sig.

Installationen har slutförts för källarlokalerna i Reenstiernagatan 70-82 samt 86-90 och näst på tur är Reenstiernagatan 40-54 samt 62-66, vilket kommer att ske under sommaren.

 

0