Renovering av tvättstugor

Renovering av tvättstugor

Under slutet av maj månad startar vi en renovering av 6 stycken av våra tvättstugor. Tvättstugorna det gäller är de som finns på
Reenstiernagatan 18, 42, 66 och 90 samt DeGeersgatan 97 och 107. Mer information om hur länge de kommer att vara indisponibla kommer att komma.

0