Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 27 November kl. 19.00 hålls årets ordinarie föreningsstämma i Riks-City’s lokal i Haga.

Dagordning: Ärenden enligt §59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

0