Blåljuspersonal och låsta portar

Det har inkommit många funderingar kring hur olika typer av blåljusorganisationer kommer in i våra portar om uppringaren inte har möjlighet att öppna.
Vi kontaktade räddningstjänst som svarar att man inte har någon form av nyckelhantering idag utan att man i första hand tar hjälp av SOS som försöker kontakta andra boende i samma trappuppgång. Om man inte lyckas få tag på någon eller om läget är akut så krossar man glaset till fönsterrutan på porten eller bryter upp dörren.

Räddningstjänst meddelar även att ett system för digital nyckelhantering är på ingång men ännu inte på plats. Detta system innebär att porten automatiskt konfigureras för att kunna öppnas av blåljuspersonal efter att ett larm inkommit tills det att de lämnar platsen.
Mer information om denna lösning finns här: Smart Passage

0