Visning av nya gemensamhetslokalen

Vi kommer att vid tre olika tillfällen att visa upp den nya gemensamhetslokalen ”Hörnan” som finns att låna / hyra för våra medlemmar. Tillfällena är uppdelade per gård för att försöka sprida ut antalet besökare.

Boende på Reenstiernagatan 16 – 66
Onsdagen den 4 mars mellan kl 11 och 12 samt mellan kl 17 och 18.

Boende på Reenstiernagatan 4 – 36
Torsdagen den 5 mars mellan kl 11 och 12 samt mellan kl 17 och 18.

Boende på De Geersgatan 93 – 109
Måndagen den 9 mars mellan kl. 14 och 16

Lokalen finns i höghuset bredvid De Geersgatan 93 (på gaveln).

0

Portkodernas öppettider

Med anledning av att en del förfrågningar har inkommit angående att utöka under vilka tider entréernas portkod fungerar har styrelsen beslutat att, åtminstone tillsvidare, behålla de tider som gäller idag, dvs, kl. 08.00 – 20.00.

Förfrågningarna har främst gällt att tidigarelägga öppningen för att underlätta för hantverkare samt senarelägga stängningen för att underlätta för leveransfirmor.

Bedömningen har gjorts att man som boende själv bör kunna öppna åt hantverkare även innan kl. 08 och att leveranser efter kl. 20.00 där budfirman inte ringer innan (eller om de inte kommer in) är så pass få.

I beslutet har man gjort avvägningen av att underlätta för medlemmarna, enligt ovan, kontra de problem som föreningen tidigare har haft i trappuppgångarna med skadegörelse, klotter, inbrott och oönskade övernattningsgäster.

Sammanfattningsvis behåller vi alltså nuvarande tider då medlemmarnas trygghet väger tyngre i den här frågan.
Synpunkter kring detta kan självklart lämnas in till styrelsen för ytterligare avvägningar.

0