Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmar i Riksbyggens bostadsrättsförening Norrköpingshus 16 kallas till en extra föreningsstämma 2020-10-15.

Stämman kommer endast ske genom poströstning på grund av rådande Corona-pandemi. Ingen fysisk stämma kommer att hållas och vid stämmodatumet kommer stämmofunktionärer att sammanställa poströsterna samt upprätta protokoll för justering.

Alla medlemmar ska ha fått ett informationsblad samt röstningsblankett i sin brevlåda under tisdagskvällen.

Vid frågor kring extrastämman, besök oss på angivna frågestunder eller välkomna att maila oss i styrelsen.

0