Nya styrelsemedlemmar

Nya styrelsemedlemmar

Efter gårdagens rösträkning av de poströster som inkommit inför årsstämman står det klart att vi välkomnar två nya medlemmar till styrelsen. Det är Fredrik Johansson, Reenstiernagatan 20 och Monica Adamsson, Reenstiernagatan 62 som träder in som suppleanter.

Samtidigt tackar vi Brigitte Lander för sina år som suppleant i styrelsen och Bill Zackrisson för hans jobb som sekreterare under våren.

+3
Resultat från andra extrastämman

Resultat från andra extrastämman

Nedan är resultatet från den andra extrastämman angående utträdet ur Riksbyggens intresseförening. Resultatet innebär att styrelsen kommer att begära utträde ur Riksbyggens intresseförening.

PunktJaNejBordlägg
Val av stämmoordförande
Rickard Edenholm
194 (97%)3 (1%)4 (2%)
Val av en person ska justera protokollet
Enar Nilsson
200 (97%)3 (1%)4 (2%)
Val av rösträknare
Maria Johansson & Pia Rehnström
202 (97%)2 (1%)4 (2%)
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst199 (97%)3 (1%)4 (2%)
Utträde ur Riksbyggens intresseförening153 (71%)54 (25%)8 (4%)
Försäljning av kapitalbevis152 (71%)54 (25%)8 (4%)
Förändring av föreningens stadgar152 (71%)54 (25%)8 (4%)
Byte av bolagsnamn152 (71%)53 (25%)9 (4%)
Byte av bolagsnamn (2)150 (70.5%)52 (25%)10 (4.5%)

Att antalet röster skiljer sig mellan olika punkter beror på att vissa medlemmar valt att rösta blankt i vissa frågor.

Ett stort tack till Rickard och Enar som ställde upp som ordförande och justerare och ett extra stort tack till Maria Johansson och Pia Rehnström som kämpade med rösträkningen!

+8
Solcellsanläggningen

Solcellsanläggningen

Föreningen utökade sin solcellsanläggning i en andra etapp som blev klar nu under Oktober vilket medför att vi nu har solceller på taken på 5 stycken av våra huskroppar.

Som en del säkert har sett finns det skärmar uppsatta på de två höghusen längst ner mot centrumet med information om hur hur mycket el anläggningen genererar. Dock har vi tyckt att dessa skärmar inte visar informationen på ett tillräckligt tydligt sätt vilket har gjort vi har valt att skapa en egen sida här på webben med information kring anläggningen. Tanken är även att byta ut informationen som visas på skärmarna framöver med tydligare information.

Den nya sidan kan hittas under Information > Solcellsanläggningen.

+3