God Jul och Gott Nytt År

Det har varit ett turbulent år för oss alla sedan pandemin tog greppet om tillvaron och vi kan bara hoppas på att 2021 blir bättre. Så vad har hänt inom föreningen under året? Här är några saker vi har gjort:

  • Vi har investerat och installerat nya solcellspaneler på ytterligare tre hustak.
  • Vi har beslutat att utträda ur Riksbyggens intresseförening för att under andra halvan av 2021 använda oss utav Bredablick som teknisk och ekonomisk förvaltare.
  • Vi fick den 15 December ett nytt namn, som jag tror att många av oss tycker känns bättre än det gamla. För de som undrar var namnet Sandstugan kommer från så var det namnet på den gård som tidigare låg på dessa ägor, mer om det vid ett annat tillfälle.
  • Föreningen kommer från och med Februari att gå över till att anlita Apcoa för bevakning av parkering / garage då det inte har fungerat med Securitas.
  • Träden på våra gårdar har hamlats och beskärts samt att nya lägre buskar har satts vid parkeringen mot De Geersgatan.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

+7