Ersättning för utebliven spa-tid

Ersättning för utebliven spa-tid

Då spa-lokalen kommer att behöva vara stängd en tid framöver (åtminstone februari-mars) så kommer en ersättning att betalas ut till de som abonnerar på tillgång till spa. Ersättningen motsvarar avgiften (50 kr/månad) och kommer att återbetalas på avin gällande April månad med 100 kr.

Gör inga egna avdrag på inbetalningar av avier då detta kan bli fel och orsaka påminnelseavgifter.

+4
Vattenskada i spa-lokalen

Vattenskada i spa-lokalen

Tyvärr har vi drabbats av en vattenskada i spa-lokalen vilket medför att vi behöver stänga lokalen tillsvidare för utredning och eventuell hantering, av möjliga mögelskador. Vattenskadorna sitter i väggarna och vi kan ännu inte säga hur länge spa-badet kommer att vara otillgängligt, men vi meddelar så snart vi har ny information. Bokningar som har lagts för de närmsta veckorna kommer inte att vara tillgängliga.

0
Skadegörelse i trapphusen

Skadegörelse i trapphusen

Det har uppmärksammats att obehöriga tar sig in i trapphusen, förmodligen är det relaterat till tidigare post om att portarna försöks hållas öppna. I flera trapphus har det skett skadegörelse där man har förstört belysning, brandluckor, hissinredning m.m samt sitter och röker i trapporna. Händelserna är polisanmälda och förmodligen handlar det om missbrukare.

Var uppmärksamma framöver och ring polisen om ni ser någonting. För pågående brott, ring 112.

+5
Underhåll av bokningssystemet

Underhåll av bokningssystemet

På måndag den 25/1 kommer vi att behöva utföra underhåll på servern där bokningssystemet ligger. Underhållet påbörjas ca kl 20.00 och beräknas ta ca 2 timmar.

Under den här tiden kommer det inte att vara möjligt att nå bokningssystemet via dator/mobil men det kommer fortfarande gå att boka vid terminalerna.

0
Apcoa tar över parkeringsbevakningen

Apcoa tar över parkeringsbevakningen

Från och med den 1 Februari kommer Apcoa att tar över parkeringsbevakningen från Securitas hos föreningen. Som de flesta vet har vi haft en hel del problem med inbrott / skadegörelse i framförallt garagen de senaste månaderna. Vi har tidigare anlitat Securitas för parkeringsbevakning men då vi anser att de inte har lyckats med sitt uppdrag har föreningen nu istället skrivit ett avtal med Apcoa.

Avtalet innebär att Apcoa patrullerar parkeringen i hörnet av Reenstiernagatan / De Geersgatan där de kontrollerar gästparkeringen samt det stoppförbud som gäller på hela parkeringsytan. De kommer även att patrullera garagelängorna samt gårdarna. Avtalet innebär ingen kostnad för föreningen utan betalas genom att Apcoa behåller hela summan från ev. böteslappar.

I och med detta så kan det vara läge att påminna vad som gäller. På gårdarna får man endast stå i 15 minuter (förutom vid in/ut-flytt eller liknande där man aktivt befinner sig vid bilen). På parkeringsytan i hörnet av Reenstiernagatan / De Geersgatan gäller stoppförbud på hela parkeringsytan. Detta då många stannar och ibland även parkerar sina bilar så att boende som har sina parkeringsplatser där inte kan komma fram. Var vänliga respektera dessa regler då ni förmodligen kommer att få en parkeringsbot i annat fall. Parkeringstillstånd för t.ex. hantverkare kan efterfrågas precis som tidigare genom att kontakta Riksbyggen.

Apcoa kommer att ansvara för att byta aktuell skyltning, då främst vid gästparkeringen.

+2

Entréportar försöks hålla öppna

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar på att försök har gjorts att hålla entréportarna öppna genom att hindra de från att gå i lås. Detta görs främst genom att stoppa stenar, fimpar eller dylikt i tryckfallet till låskistan.

Var uppmärksamma och ta bort eventuella saker som förhindrar att portarna stängs ordentligt.

+5