Avgiftsavierna försenade

I samband med att vi går över till Bredablick har vi valt att kontrollera uppgifterna kring hyres/avgiftsavierna då det vid stickprov har uppdagats att Riksbyggens uppgifter inte har stämt med verkligheten. I kontrollen har vi hittat uppgifter som har behövts justeras i vissa fall och på grund av detta så blir avierna något försenade. Avierna beräknas kunna börja skickas ut mot slutet av veckan och att alla ska ha fått dem senast till mitten av nästa vecka.

I och med detta så skjuter vi även fram förfallodagen till den 15/7 så att alla medlemmar har tillräckligt med tid på sig att hinna betala avierna.

+1
Inre reparationsfonden avvecklas

Inre reparationsfonden avvecklas

Vid det senaste styrelsemötet så beslutade styrelsen att den inre reparationsfonden kommer att avvecklas.

Reparationsfonden är relativt omodern och är från den tiden när man ansåg att det behövdes ett gemensamt sparande för att medlemmarna skulle kunna underhålla sina lägenheter. Förr var också de avsatta beloppen relativt sett mycket mer värda medans beloppen idag har urholkats och blivit så små att det inte räcker till särskilt mycket. Fonden kräver också både tid och kostnad i administration och med det till grund har styrelsen tagit beslutet att avveckla fonden.

När avvecklingen kommer att ske är ännu lite oklart då tanken är att det ska ske när föreningen får sin insats ur Riksbyggens intresseförening utbetald. Förmodligen kommer detta att ske under senare halvan av 2022 och vi kommer att meddela när vi vet närmare.

När fonden avvecklas kommer innestående belopp att betalas ut till den medlem som då äger lägenheten.

+5
Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

Man får stå med bil på gårdarna i 15 minuter för av/på-lastning samt vid in-/utflyttning. Behöver man stå på gården av andra anledningar (t.ex. hantverkare eller liknande) så krävs ett parkeringstillstånd. Dessa tillstånd kan i dagsläget, fram till och med 30/6 hämtas hos Riksbyggen på Norralundsgatan alternativt Bråddgatan.

Från och med den 1/7 så kan man kontakta styrelsen för att få ett parkeringstillstånd tills vidare. När Bredablick har kommit på plats så är ambitionen att kunna hämta tillstånden hos dem, här i området.

+4
Inga grovsopor får lämnas i miljöhusen

Inga grovsopor får lämnas i miljöhusen

Det är åter dags för en vänlig påminnelse om att man inte får lämna grovsopor i miljöhusen. När detta sker så får föreningen betala för bortforsling av grovsoporna och det blir en ganska stor och oacceptabel kostnad varje år.

Med grovavfall menas hushållsavfall som är för stort eller otympligt för att få plats i den vanliga soptunnan. Det kan till exempel vara möbler, mattor och cyklar.

+6

Driftstörningar i bokningssystemet

Vi upplever en del driftstörningar i bokningssystemet men jobbar med Låssmeden och Telenor för att lösa problemet. Det gäller i skrivande stund främst bokning av tvättstugor på De Geersgatan 103 – 109 men kan även uppstå på andra enheter. Detta inlägg uppdateras när mer information finns.

15/6 Alla problem ser nu ut att vara lösta.

+2