Parkeringstillstånd

Man får stå med bil på gårdarna i 15 minuter för av/på-lastning samt vid in-/utflyttning. Behöver man stå på gården av andra anledningar (t.ex. hantverkare eller liknande) så krävs ett parkeringstillstånd. Dessa tillstånd kan i dagsläget, fram till och med 30/6 hämtas hos Riksbyggen på Norralundsgatan alternativt Bråddgatan.

Från och med den 1/7 så kan man kontakta styrelsen för att få ett parkeringstillstånd tills vidare. När Bredablick har kommit på plats så är ambitionen att kunna hämta tillstånden hos dem, här i området.

+4