Medlem sökes till valberedningen

Från och med årets medlemsmöte i November så sökes en medlem som är villig att ta en spännande roll i föreningens valberedning.

Valberedningens uppdrag är att förbereda valet av styrelse och revisor som sker på årsmötet varje år. Under året ska valberedningen sprida information om möjligheten att bli invald i styrelsen eller som revisor och vad det innebär. Valberedningen ska kartlägga vilka behov som finns av att komplettera styrelsen under nästföljande år.

Det är inget betungande jobb och man får möjlighet att träffa människor och socialisera sig. Ett valberedningsarvode utgår med en storlek som bestäms av stämman.

Vid intresse, kontakta Pia (0707 94 99 45) eller Marianne (0733 01 41 28).

0