Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 24 November kl. 19.00 hålls årets ordinarie föreningsstämma i Riks-City’s lokal i Haga.

Dagordning: Ärenden enligt §59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

I år förekommer ingen förtäring på grund av covid-19.

Då stämman infaller samtidigt som expeditionstiden så utgår expeditionstiden denna månad.

0