Se upp för småsten (rättelse)

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar att kontrollera så att det inte ligger småsten vid trösklarna till entreportarna för att inte obehöriga ska komma in.

Vi vill även passa på att uppmärksamma att föreningen inte kommer att ta ut någon avgift för bastu-användning under December månad. Däremot kommer avgiften för SPA att höjas under April månad och beslut kring den nya kostnaden tas på styrelsemötet i Januari.

+6