Intrång i bokningssystemet

På grund av ett intrång i bokningssystemet så går det tyvärr inte att boka via webben / appen för tillfället. Arbete pågår för att få upp systemet så snabbt som möjligt.

0