Information från styrelsen

Information från styrelsen

Årsstämman har på grund av försening av årsredovisningen flyttats till den 8/12 kl. 19.00, fortsatt i samma lokal, Rikscity i Haga.

Elbilsladdningen är nu igång och man kan skapa ett konto hos Opigo. Vid registrering får man en tagg som man använder för att påbörja samt avsluta laddning med och fakturering sker via Opigo. Instruktioner för hur de används finns på stolparna, Opigos hemsida (https://opigo.se/support-faq/) eller så kan man kontakta Opigo’s support för ytterligare frågor.

De nya husvagnsplatserna ska målas, så snart vädret tillåter det, platserna är nu utmarkerade med brädor men ska göras om innan målningen då platserna kommer att vara 3.3 meter breda.

+5

Falska rykten om avgiftshöjning

Det florerar falska rykten angående en avgiftshöjning i föreningen på 9%. Styrelsen vill meddela att det inte finns någon sanning i dessa rykten samt att det i dagsläget inte finns några planer på en avgiftshöjning. Nästa budgetmöte sker först i vår och det är då man tar ställning till en ev. avgiftshöjning.

+8
Information kring tvättstugor

Information kring tvättstugor

Under tiden relining-arbetet pågår i höghusen är bägge tvättstugorna på resp. gård avstängda men vid behov går det att använda grovtvättstugan på Reenstiernagatan 46 eller också någon av tvättstugorna i låghusen. För att boka tvättstugan i låghus tag kontakt med styrelsen så ordnar de med den access som behövs.

+1