Information från styrelsen

Vid träff med boende på föreningens expedition angående nedmontering av eluttag i garagen beslutades efter önskemål att ett uttag monteras i mitten av varje länga.

Notera även att föreningens expedition numera har flyttat till hemtjänstens gamla lokal.

+3

Information till garageinnehavare

I garaget får ni endast ha ett byte av däck till bilen, inget annat. Vi har vid en genomgång den 23/1 konstaterat att det förekommer mycket annat, som med hänsyn till brandrisk inte får vara där. Vi kommer om 2 veckor att göra en ny kontroll och då hoppas vi att det har skett en förbättring.
Dessutom så hittade vi ett antal MC med anslutna batteriladdare, detta är inte tillåtet.
Det finns även bilar som har kablar anslutna och är klämda i dörrar och motorhuvar vilket inte heller är tillåtet p.g.a brandrisken
Detta sammantaget ligger bakom beslutet att vi kommer ta bort alla vägguttag i alla garage.


Stefan G
Ordförande

+2