Avgiftshöjningar

På grund av ökade kostnader (el, värme, tomtarrendering mm) har styrelsen beslutat att en avgiftshöjning med 8% kommer att ske från och med 1 Juli. Detta motsvarar 400kr för en nuvarande avgift på 5.000kr.

Tillgång till gym & spa höjs från samma datum till 200kr/månad. Tillgång till endast gym höjs till 100kr/månad.

+2