Bytet av förvaltning

Det har inkommit en del frågor kring anledningen av bytet av förvaltning. När avtalsperioden mot förvaltningen löper mot sitt slut så utvärderar alltid styrelsen den gångna perioden och om man inte upplever att det har fungerat enligt förväntan så tar man in offerter från andra förvaltare och ser över vilka möjligheter som finns.

I det här fallet så har Bredablick framförallt brustit i de ekonomiska delarna där föreningen inte har fått de ekonomiska rapporter som man önskat / haft rätt till, trots ett antal påtryckningar. Bredablick har även vid ett flertal tillfällen fakturerat medlemmar som har avslutat sina avtal och har haft allmän dålig koll på föreningens avtal.

Även andra delar än det ekonomiska har spelat in i valet att byta förvaltare, så som skötsel, köhantering och support, men det har varit där tyngdpunkten har legat.

+5