Fler parkeringsplatser

Styrelsen har beslutat färdigställa marken bakom platserna för elbilsladdning (mot spårvägen) för ca 45 stycken nya parkeringsplatser. Avskiljare kommer att sättas upp mellan de olika parkeringarna enligt bild.

+11