Elförbrukningsavgifter

Bredablick skickade hyresavier 3 månader på en gång vilket gjorde att elförbrukningen fördröjdes  3 månader men nu när Riksbyggen kommer att skicka avi varje månad så är det elförbrukningen 1 månad bakåt som betalas alltså maj månad och vi måste då också betala ifatt den el för februari mars och april som ej blivit betald. Tyvärr har det debiterats en totalsumma för de fyra månaderna på avin som skall betalas i juni.

+2