Brandskydd

Föreningen håller ju nu på att se över rutiner och verktyg för att hantera brandsäkerheten i våra byggnader. Detta är ett jobb som pågår och denna sida kommer att uppdateras löpande.

Brandvarnare

Föreningen har tillhandahållit en brandvarnare per lägenhet med inbyggt batteri som ska räcka i 10 år. Dessa brandvarnare är oftast installerad i lägenhetens hall och bör funktionstestas en gång per månad. Om batteriet i denna brandvarnare börjar ta slut (piper med en minuts mellanrum) så kontakta Riksbyggen för ett byte av brandvarnare.

För mer information kring denna brandvarnare se detta dokument:

En brandvarnare täcker ca 60 kvm och för större lägenheter rekommenderas minst en till brandvarnare som inte ska placeras längre än 12 meter från varandra.

Generellt för brandvarnare så ska de testas:

  • en gång i månaden
  • när du satt upp en ny
  • när du bytt batteri
  • när du varit bortrest en längre tid (en till två veckor)
  • när du gjort rent den

!
Anmäl dig till MSB’s SMS-tjänst för att få påminnelser om att testa dina brandvarnare!
https://aktivmotbrand.msb.seBrandsläckare

Som huvudbrandsläckare för bostaden rekommenderas godkända En godkänd pulversläckare med minst sex (6) kg pulver rekommenderas som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus (ABC bränder). Anledningen är att en 6 kg pulversläckare i förhållande till sin vikt och sin storlek har en oöverträffad släckkapacitet, och ger även en okunnig användare goda förutsättningar att släcka de typer av brand som kan uppstå i en bostad. 

Brandfilt

En brandfilt är genom sin enkla hantering det idealiska släckredskapet för mindre bränder i hemmet. Snabbt och effektivt kväver den brand i kläder, möbler, TV:n, eller på spisen. Även i storkök, laboratorier, sjukhus, skolor och industrilokaler fyller brandfilten en viktig säkerhetsfunktion.

Det vanligaste materialet i brandfiltar är glasfiber, som står emot temperaturer upp till 500°C. En högkvalitativ helt tät brandfilt består av tre lager – två lager glasfiberväv runt ett lager av gastät och brandhärdig film. 

Om du ska släcka en eld i någons kläder, bör du arbeta bortåt från huvudet.