Information från styrelsen

Här listar vi kort information om vad som beslutats på styrelsemöten samt kring jobb som utförs i föreningen.

2021-05-20

 • Norrköpings kommun har förlängt kontraktet på Enebygården fram till September 2022, efter det planerar de att flytta hemtjänstverksamheten till någon annan lokal.
 • Efter att ha inventerat våra frånluftsfläktar på taken så har styrelsen beslutat att ersätta de som inte längre håller måttet, det arbetet kommer snart att påbörjas.
 • Garageinfarterna kommer att få skyltar med kartor över garageplatserna.
 • Föreningen har tecknat avtal med Brandskyddspartner som regelbundet kommer att se över brandskyddet i våra fastigheter. Det första som kommer att ske är att man kommer att installera brandsläckare, brandfiltar samt utrymningsskyltar i tvättstugor samt täta ev. otäta rörgenomföringar i källargångarna.
 • Vi har kontaktat kommunen ang. att få en hundrastgård i området men har fått avslag på den förfrågan. Kommunen har ett pågående arbete med att rusta upp befintliga hundrastgårdar och passar då på att se över läget på dem. De menar att det inte är omöjligt att de framöver väljer att flytta den som idag finns nedåt Ingelsta upp mot Enebyparken.


2021-01-18

 • De ljudisolerande plattorna i SPA ska bytas ut då de har blivit missfärgade / skadade. Vidare kommer bastustenarna att bytas ut samt att stegen till poolen kommer att ses över.
 • Skärmarna som finns på gårdarna vid Reenstiernagatan 34 samt 64 ska byta innehåll för att istället visa senaste informationen från hemsidan tillsammans med solcellsinformation.

2020-12-10

 • De nya linjerna för husvagnsparkeringen kommer att målas först under våren.
 • TV-apparater köpes in och installeras i övernattningslägenheterna. Endast grundutbudet kommer att vara tillgängligt.
 • Diskussioner sker med Europark/Apcoa om att ta över parkeringsbevakningen.
 • Föreningslokalen ”Hörnan” kommer att vara bokningsbar via bokningssystemet framöver. Mer information kommer när det är på plats.
 • Jouni kommer (efter nyår) att få tillgång till de gröna/röda reklam/ej reklam-skyltarna som finns i postboxarna. Saknar man denna skylt kan man be Jouni om en ny.

2020-11-10

 • Skruvarna till trösklarna i alla garage är nu åtdragna.
 • Nya linjer ska dras för husvagnsparkeringen då de som drog linjerna där tidigare i år trollade fram en extra plats vilket har gjort det väldigt trångt.
 • Det är möjligt att anlita någon annan firma än garageportexperten för att montera motor till sin garageport så länge utrustningen och installationen är godkänd av försäkringsbolaget.
 • Det kommer att sättas upp nya skyltar på husgavlarna med vilka gatunummer varje hus har. Vid garageinfarterna kommer det även att komma upp en ”garagekarta” för att lättare hitta bland garagen.
 • Det är numera stoppförbud på parkeringen i hörnet av De Geersgatan / Reenstiernagatan. Var vänlig se till att respektera detta! Ytterligare skyltning kommer att behöva sättas upp eftersom det inte respekteras.

 • Det är flera som kontaktat oss angående att skruvar inte är åtdragna i trösklarna in till garagen. Detta är något som Garageportexperten ska göra under deras årliga service av garagen och vi kommer att kontakta dem ang. detta.
 • Kuddby Trädfällning utför just nu en del arbeten med träden i våra parker.

Styrelsen vill påminna om att det INTE är tillåtet att ladda sin elbil i garagen. Detta medför en stor brandrisk!


 • De som har visat intresse för motor till sin garagedörr har nu fått en lapp i sin brevlåda, ang. beställning, att fylla i och lämna in senast 30/6. Har du missat att göra en intresseanmälan men vill göra en beställning är det ännu inte försent, hör av dig senast 29/6 så löser vi det! Priset blev till slut 5.300 kr (förutsatt att det inkommer minst 10 beställningar).

 • Angående problemen med bokningar av tvättstugor på Reenstiernagatan 40-50 så är nu ärendet hos Telenor avslutat. Det innebär att det nu ska fungera som vanligt med alla bokningar.

 • Vi har skapat ett ärende hos kommunen ang. problemet med oväsen från fåglar i det stora trädet bakom Reenstiernagatan 62-66.
  Första svaret från kommunen är att de inte tänker göra någon åtgärd, vi försöker dock ta det vidare.

 • Arbetet med utökningen av solcellsanläggningen har påbörjats och just nu tvättas / målas taken på de huskroppar där de nya solcellerna ska upp.

 • Lappar kommer att sättas upp i trapphusen för att samla in fler intresseanmälningar kring motoriserade garageportar.

 • Häcken som finns vid parkeringen på De Geersgatan kommer att tas bort och ersättas av lägre buskar då de (framförallt ergonomiskt) är svåra att underhålla.

 • Bill Zackrisson har valt att avgå från styrelsen och Jonas Malm kommer att ta sekreterarposten fram till nästa årsstämma.

 • Problemet som har varit med elstolparna på parkeringarna ska nu vara lösta.