Avgiftshöjningar

På grund av ökade kostnader (el, värme, tomtarrendering mm) har styrelsen beslutat att en avgiftshöjning med 8% kommer att ske från och med 1 Juli. Detta motsvarar 400kr för en nuvarande avgift på 5.000kr.

Tillgång till gym & spa höjs från samma datum till 200kr/månad. Tillgång till endast gym höjs till 100kr/månad.

+2
Information från styrelsen

Information från styrelsen

Då expeditionstiden till största delen handlat om att hämta avfallspåsar har styrelsen beslutat att stänga expeditionstiden. Avfallspåsar kan istället hämtas vid Bredablicks lunchrum på baksidan av Reenstiernagatan 62 där Annika kommer att finnas tillgänglig varje onsdag mellan 15.30-16.00. För styrelseärenden ber vi er kontakta styrelsen via telefon / e-post.

Stefan Gustafsson avgår som styrelseordförande på grund av hälsoskäl vilket innebär att Anne Karlsson, som vice ordförande, kommer att ta över ordförandeposten fram till nästa stämma. Vi vill passa på att tacka Stefan för allt jobb under åren!

Tele2 har hyrt ett vindsförråd i huset Reenstiernagatan 62-66 där de just nu installerar en mobilstation.

Information från Tele2

I ert gruppavtal med Tele2 ingår tv-boxen TiVo som har underhållit många svenska tv-tittare i snart 10 år, men nu börjar tekniken i boxarna bli så gammal att den inte längre kan förnyas. 

För att leverera till nya boende och hjälpa våra kunder om fel uppstår ersätter vi därför nu TiVo med mer modern utrustning. Från och med 15e juni kommer alltså boende som flyttar in eller som har ett fel på sin TiVo enbart att kunna välja Tele2 Tv Hub som utrustning. Det finns även möjlighet att lägga till inspelningsfunktion, Tv Hub med REC utan extra kostnad. 

Alla boende kommer behöva byta ut sin hårdvara så småningom, men vi återkommer med mer information direkt till de som berörs när det är dags. Vi kommer då erbjuda de boende god tid att byta ut sin gamla TiVo helt utan extra kostnad.  

+4

Information från styrelsen

Vid träff med boende på föreningens expedition angående nedmontering av eluttag i garagen beslutades efter önskemål att ett uttag monteras i mitten av varje länga.

Notera även att föreningens expedition numera har flyttat till hemtjänstens gamla lokal.

+3

Information till garageinnehavare

I garaget får ni endast ha ett byte av däck till bilen, inget annat. Vi har vid en genomgång den 23/1 konstaterat att det förekommer mycket annat, som med hänsyn till brandrisk inte får vara där. Vi kommer om 2 veckor att göra en ny kontroll och då hoppas vi att det har skett en förbättring.
Dessutom så hittade vi ett antal MC med anslutna batteriladdare, detta är inte tillåtet.
Det finns även bilar som har kablar anslutna och är klämda i dörrar och motorhuvar vilket inte heller är tillåtet p.g.a brandrisken
Detta sammantaget ligger bakom beslutet att vi kommer ta bort alla vägguttag i alla garage.


Stefan G
Ordförande

+2
Information från styrelsen

Information från styrelsen

Årsstämman har på grund av försening av årsredovisningen flyttats till den 8/12 kl. 19.00, fortsatt i samma lokal, Rikscity i Haga.

Elbilsladdningen är nu igång och man kan skapa ett konto hos Opigo. Vid registrering får man en tagg som man använder för att påbörja samt avsluta laddning med och fakturering sker via Opigo. Instruktioner för hur de används finns på stolparna, Opigos hemsida (https://opigo.se/support-faq/) eller så kan man kontakta Opigo’s support för ytterligare frågor.

De nya husvagnsplatserna ska målas, så snart vädret tillåter det, platserna är nu utmarkerade med brädor men ska göras om innan målningen då platserna kommer att vara 3.3 meter breda.

+5
Höjda tomrättsavgifter

Höjda tomrättsavgifter

Vid årsskiftet förnyas kontrakten för 3 av föreningens tomter, där kommunen har beslutat att höja avgifterna avsevärt (ca 300%).

De nya avgifterna kommer att bli enl. nedan.

TomtNy avgift / år
Gården 6, Reenstiernagatan 40 m.fl.1 255 541 kr
Gården 5, Reenstiernagatan 70 m.fl.1 165 935 kr
Boden 2, De Geersgatan 91 m.fl.1 066 786 kr
+4