Entréportar försöks hålla öppna

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar på att försök har gjorts att hålla entréportarna öppna genom att hindra de från att gå i lås. Detta görs främst genom att stoppa stenar, fimpar eller dylikt i tryckfallet till låskistan.

Var uppmärksamma och ta bort eventuella saker som förhindrar att portarna stängs ordentligt.

+5
God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

Det har varit ett turbulent år för oss alla sedan pandemin tog greppet om tillvaron och vi kan bara hoppas på att 2021 blir bättre. Så vad har hänt inom föreningen under året? Här är några saker vi har gjort:

  • Vi har investerat och installerat nya solcellspaneler på ytterligare tre hustak.
  • Vi har beslutat att utträda ur Riksbyggens intresseförening för att under andra halvan av 2021 använda oss utav Bredablick som teknisk och ekonomisk förvaltare.
  • Vi fick den 15 December ett nytt namn, som jag tror att många av oss tycker känns bättre än det gamla. För de som undrar var namnet Sandstugan kommer från så var det namnet på den gård som tidigare låg på dessa ägor, mer om det vid ett annat tillfälle.
  • Föreningen kommer från och med Februari att gå över till att anlita Apcoa för bevakning av parkering / garage då det inte har fungerat med Securitas.
  • Träden på våra gårdar har hamlats och beskärts samt att nya lägre buskar har satts vid parkeringen mot De Geersgatan.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

+7
Viktigt angående garagen

Viktigt angående garagen

För medlemmar som har garage är det mycket viktigt att ni kontrollerar att Er garageport är helt neddragen samt låst när Ni lämnar garagen. Vi har haft en hel del inbrott och skadegörelse i garagen den senaste tiden och vi har då uppmärksammat att en del garageportar är öppna. Om man som garageinnehavare undgår att följa detta kan påföljden bli att garageplatsen blir uppsagd.

När Ni lämnar garaget, känn så att porten inte går att dra upp och så att handtaget är låst!

+3
Nytt namn

Nytt namn

Sedan igår, tisdag den 15 December heter föreningen numera ”Bostadsrättsföreningen Sandstugan” istället för ”Riksbyggens bostadsrättsförening Norrköpingshus 16” efter beslut på extrastämmorna i Oktober/November. Hemsidan håller på att uppdateras samt att information om detta även kommer att komma upp i trapphusen under veckan.

Den nya adressen till hemsidan är https://sandstugan.se men den gamla kommer fortsatt att fungera ett bra tag till.

+9
Inbrott och skadegörelse

Inbrott och skadegörelse

Vi vill uppmärksamma alla på att vi den senaste tiden har haft problem med inbrott i garagen samt skadegörelse på bilar längs garagelängan. Blir du drabbad är det viktigt att du polisanmäler händelsen så att polisen uppmärksammar att detta pågår i vårat område och därför kan ha extra bevakning.

Det är även viktigt, om man har ett garage, att man ser till att alltid låsa efter sig. Lämnar man sin garageport olåst är risken stor att även garagegrannarna blir påverkade av stöld / skadegörelse.

Lås era garage och höll ögonen öppna efter misstänkt aktivitet.

Om ni uppmärksammar ett pågående brott ska ni alltid ringa 112.

Uppdatering:
Det har även varit inbrottsförsök på Reenstiernagatan 28 där man har brutit upp entreporten men lyckligtvis inte lyckats komma in i förråden.

+4
Nya styrelsemedlemmar

Nya styrelsemedlemmar

Efter gårdagens rösträkning av de poströster som inkommit inför årsstämman står det klart att vi välkomnar två nya medlemmar till styrelsen. Det är Fredrik Johansson, Reenstiernagatan 20 och Monica Adamsson, Reenstiernagatan 62 som träder in som suppleanter.

Samtidigt tackar vi Brigitte Lander för sina år som suppleant i styrelsen och Bill Zackrisson för hans jobb som sekreterare under våren.

+3
Resultat från andra extrastämman

Resultat från andra extrastämman

Nedan är resultatet från den andra extrastämman angående utträdet ur Riksbyggens intresseförening. Resultatet innebär att styrelsen kommer att begära utträde ur Riksbyggens intresseförening.

PunktJaNejBordlägg
Val av stämmoordförande
Rickard Edenholm
194 (97%)3 (1%)4 (2%)
Val av en person ska justera protokollet
Enar Nilsson
200 (97%)3 (1%)4 (2%)
Val av rösträknare
Maria Johansson & Pia Rehnström
202 (97%)2 (1%)4 (2%)
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst199 (97%)3 (1%)4 (2%)
Utträde ur Riksbyggens intresseförening153 (71%)54 (25%)8 (4%)
Försäljning av kapitalbevis152 (71%)54 (25%)8 (4%)
Förändring av föreningens stadgar152 (71%)54 (25%)8 (4%)
Byte av bolagsnamn152 (71%)53 (25%)9 (4%)
Byte av bolagsnamn (2)150 (70.5%)52 (25%)10 (4.5%)

Att antalet röster skiljer sig mellan olika punkter beror på att vissa medlemmar valt att rösta blankt i vissa frågor.

Ett stort tack till Rickard och Enar som ställde upp som ordförande och justerare och ett extra stort tack till Maria Johansson och Pia Rehnström som kämpade med rösträkningen!

+8
Solcellsanläggningen

Solcellsanläggningen

Föreningen utökade sin solcellsanläggning i en andra etapp som blev klar nu under Oktober vilket medför att vi nu har solceller på taken på 5 stycken av våra huskroppar.

Som en del säkert har sett finns det skärmar uppsatta på de två höghusen längst ner mot centrumet med information om hur hur mycket el anläggningen genererar. Dock har vi tyckt att dessa skärmar inte visar informationen på ett tillräckligt tydligt sätt vilket har gjort vi har valt att skapa en egen sida här på webben med information kring anläggningen. Tanken är även att byta ut informationen som visas på skärmarna framöver med tydligare information.

Den nya sidan kan hittas under Information > Solcellsanläggningen.

+3