Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 24 November kl. 19.00 hålls årets ordinarie föreningsstämma i Riks-City’s lokal i Haga.

Dagordning: Ärenden enligt §59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

I år förekommer ingen förtäring på grund av covid-19.

Då stämman infaller samtidigt som expeditionstiden så utgår expeditionstiden denna månad.

0
Medlem sökes till valberedningen

Medlem sökes till valberedningen

Från och med årets medlemsmöte i November så sökes en medlem som är villig att ta en spännande roll i föreningens valberedning.

Valberedningens uppdrag är att förbereda valet av styrelse och revisor som sker på årsmötet varje år. Under året ska valberedningen sprida information om möjligheten att bli invald i styrelsen eller som revisor och vad det innebär. Valberedningen ska kartlägga vilka behov som finns av att komplettera styrelsen under nästföljande år.

Det är inget betungande jobb och man får möjlighet att träffa människor och socialisera sig. Ett valberedningsarvode utgår med en storlek som bestäms av stämman.

Vid intresse, kontakta Pia (0707 94 99 45) eller Marianne (0733 01 41 28).

0
Information kring spa-renoveingen

Information kring spa-renoveingen

Många har, med all rätt, undrat hur det går med renoveringen av spa-avdelningen. Planen var från början att det skulle stå klart i början av Augusti men på grund av, framförallt materialbrist, så har färdigställande försenats. Planen just nu är att avdelningen ska stå färdig mot slutet av denna månad (Oktober).

+8

Avgiftsavierna

Avierna har nu börjat trilla in i brevlådorna och de kommer i fysisk form även om man är ansluten till Kivra. Tillsammans med avierna finns information om hur man går tillväga för att få avierna på andra sätt.

Vi förstår att en del kanske är bortresta på semester under dessa kommande veckor och om så är fallet och ni inte har möjlighet att betala innan den 15/7 så kontakta Anne på anne@sandstugan.se så löser vi så att det inte tillkommer några ev. påminnelseavgifter.

Trevlig sommar!

+2
Nyckelhantering

Nyckelhantering

Tidigare har Riksbyggen hanterat inlämning / utlänning av nycklar till garage, förråd och dylikt men efter bytet av förvaltning är det numera Låssmeden på Stockholmsvägen som hanterar detta då de även hanterar nycklar / taggar för våra lägenheter.

Behöver du lämna tillbaka en nyckel till ett garage eller förråd så görs detta nere hos Låssmeden. Har du börjat hyra ett garage / förråd behöver du för tillfället först kontakta styrelsen innan du kan hämta din nyckel hos Låssmeden.

+3

Avgiftsavierna försenade

I samband med att vi går över till Bredablick har vi valt att kontrollera uppgifterna kring hyres/avgiftsavierna då det vid stickprov har uppdagats att Riksbyggens uppgifter inte har stämt med verkligheten. I kontrollen har vi hittat uppgifter som har behövts justeras i vissa fall och på grund av detta så blir avierna något försenade. Avierna beräknas kunna börja skickas ut mot slutet av veckan och att alla ska ha fått dem senast till mitten av nästa vecka.

I och med detta så skjuter vi även fram förfallodagen till den 15/7 så att alla medlemmar har tillräckligt med tid på sig att hinna betala avierna.

+1

Driftstörningar i bokningssystemet

Vi upplever en del driftstörningar i bokningssystemet men jobbar med Låssmeden och Telenor för att lösa problemet. Det gäller i skrivande stund främst bokning av tvättstugor på De Geersgatan 103 – 109 men kan även uppstå på andra enheter. Detta inlägg uppdateras när mer information finns.

15/6 Alla problem ser nu ut att vara lösta.

+2
Inre reparationsfonden avvecklas

Inre reparationsfonden avvecklas

Vid det senaste styrelsemötet så beslutade styrelsen att den inre reparationsfonden kommer att avvecklas.

Reparationsfonden är relativt omodern och är från den tiden när man ansåg att det behövdes ett gemensamt sparande för att medlemmarna skulle kunna underhålla sina lägenheter. Förr var också de avsatta beloppen relativt sett mycket mer värda medans beloppen idag har urholkats och blivit så små att det inte räcker till särskilt mycket. Fonden kräver också både tid och kostnad i administration och med det till grund har styrelsen tagit beslutet att avveckla fonden.

När avvecklingen kommer att ske är ännu lite oklart då tanken är att det ska ske när föreningen får sin insats ur Riksbyggens intresseförening utbetald. Förmodligen kommer detta att ske under senare halvan av 2022 och vi kommer att meddela när vi vet närmare.

När fonden avvecklas kommer innestående belopp att betalas ut till den medlem som då äger lägenheten.

+5