Solcellsanläggningen

Föreningen har idag ett antal solcellspaneler uppsatta på 5 stycken av våra huskroppar. Anläggningen har utökats i två etapper där den första blev klar i Oktober 2018 och den andra i Oktober 2020. Anläggningen har sedan starten (Oktober 2018) genererat vilket medför hela ton mindre koldioxidutsläpp!

När man pratar om klimatkompensation så talar man ofta om att kompensationen sker genom att träd planteras som tar upp koldioxidutsläppen. Den mängd utsläpp som skulle genereras av att producera på fossila bränslen skulle alltså kräva att ca träd planterades för att kompensera utsläppen.

Under det senaste året har det genererats MWh. Generellt brukar man säga att en lägenhet förbrukar mellan ca 2,5 och 5 MWh per år beroende på hur stor lägenheten är. Om man tar ett genomsnitt på 3,75 MWh / år så skulle det innebära att den mängd el som har genererats skulle räcka till att försörja hushåll.
Den el som genereras har dock inte till syfte att försörja lägenheterna utan att istället försörja och minska elkostnaderna för gårdsbelysning, belysning i trapphus / källare m.m.

Genomsnittspriset för den totala elkostnaden var ca 150 öre/kWh under 2019. Baserat på detta pris så har föreningen under det senaste året sparat in ca kr och sedan starten ca kr

I grafen nedan visas senaste årets data i staplarna och föregående års data markeras med linjen.